Екип BOOST
Новини BOOST
Резултати BOOST
Относно проект BOOST
"BOOST-Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents" е инициатива, съ-финансирана по програма Еразъм+, която има за цел да създаде иновативни обучителни методи за личностно развитие на младите хора в Европа чрез интерактивни образователни формати и методи, фокусирани на развитието на трансверсални умения.
Интересувате се от развитие на трансверсални умения? Открийте как BOOST може да подрепи обучението. 
Включете се в онлайн обучението на BOOST и открийте уменията на бъдещето
Разгледайте новини и дейности на инициативата BOOST
Полезни ресурси и материали за развитие на трансверсални умения
Открийте повече за организациите, реализиращи инициативата BOOST
Научете повече
Свалете Наръчник за младежки работници #BOOST Развитие на трансверсални умения