Относно проект BOOST
"BOOST-Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents" и инициатива, съ-финансирана по програма Еразъм+, която има за цел да създаде иновативни обучителни методи за личностно развитие на младите хора в Европа чрез интерактивни образователни формати и методи, фокусирани на развитието на трансверсални умения.
Interested in transversal skills development? Find out how BOOST can support your learning process. 
Join BOOST e-learning platform and discover the skills of the future  
Check out BOOST project news and activities
Useful resources for transversal skills development
Discover the organizations, implementing BOOST initiative
Научете повече
Свалете Наръчник за младежки работници #BOOST Развитие на трансверсални умения