Екип BOOST
Новини BOOST
Резултати BOOST

ПРОЕКТ #BOOST БЕ ПРЕДСТАВЕН НА ПАНАИРА НА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО В БЕЛГРАД

Тази година „Панаирът на доброволчеството“ се проведе в Белград на 10 декември и бе организиран от Световната младежка вълна. BRAVO (партньор в проект #BOOST от Босна и Херцеговина) имаше честта да участва в това събитие, посветено на младежта, доброволчеството и установяването на сътрудничество между младежките организации в региона.

В панела „Пощенски картички на доброволците“, Суад Мурселович, член на BRAVO, разказа за своето начало като доброволец и за опита си в сферата. Чрез своя щанд, BRAVO представи своята дейност, както и целите, мисията и визията на организацията. По този начин BRAVO продължава да създава възможности за младите хора, като допринася за положителните промени в обществото и създава равни възможности за всички.

Панаирът на доброволчеството бе организиран на международно ниво за първи път тази година и се проведе на територията на ICT Hub. По време на събитието бяха представени резултатите от проекта #BOOST, а участващите млади хора и младежки организации получиха копия от Наръчника на проекта. BOOST е 24 месечно стратегическо партньорство, съ-финансирано по програма Еразъм+ на Европейския съюз, което има за цел да създаде нови възможности за обучение и личностно развитие за младите хора в Европа, като предостави интерактивни образователни формати и методи, базирани на развитието на трансверсални умения. В рамките на инициативата предстои представяне и на онлайн обучителна платформа, в която младите хора могат да научат повече за всяко едно от 20те трансверсални умения, както и как да ги развият. Платформата е безплатна и налична на адрес www.boostskills.eu.

Проект „BOOST-Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents“, (BOOST) е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския Съюз, управлявана в България от Националната агенция Еразъм+ – Център за развитие на човешки ресурси.