Екип BOOST
Новини BOOST
Резултати BOOST

Проект #BOOST бе представен пред ПЕДАГОГИЧЕСКИ И СПОРТНИ ЕКСПЕРТИ

В периода 20-22 януари 2023 г. в Сапарева баня, България, се проведе обучение на педагогически и спортни експерти, по време на което Асоциация за развитие на българския спорт представи дейностите и разработените материали в рамките на инициативата #BOOST, която е съ-финансирана по програма Еразъм+ на Европейския съюз.

#BOOST е 24 месечно стратегическо партньорство, което има за цел да създаде нови възможности за обучение и личностно развитие за младите хора в Европа, като предостави интерактивни образователни формати и методи, базирани на развитието на трансверсални умения. В рамките на инициативата предстои представяне и на онлайн обучителна платформа, в която младите хора могат да научат повече за всяко едно от 20те трансверсални умения, както и как да ги развият. Платформата е безплатна и налична на адрес www.boostskills.eu.