Екип BOOST
Новини BOOST
Резултати BOOST

АРБС

Асоциация за развитие на българския спорт е създадена през 2010 г. и е неправителствена организация, отдадена на развитието на спорта и подобряването на спортната култура в България.

Основни приоритети на АРБС:
• Съживяване на спортната култура;
• Доброволчество в спорта;
• Обучение чрез и в спорта;
• Добро управление в спорта;
• Интеграция чрез спорт;
• Умения на бъдещето и предприемачеството.

Тъй като спортът е амбиция, емоция и вдъхновение, инициирани от хората за хората, секторът трябва да се основава на личните убеждения на вземащите решения за почтеност, отдаденост и справедливост, както и на принципите на „честната игра“, работата в екип, дисциплината, равния старт и недискриминацията. Спортът е и отличен начин за предотвратяване на много от проблемите в нашето общество, като например социалното изключване, насилието, престъпността и зависимостите.

Пълноправен член на ISCA – International sport and culture association, Световната Тихоокеанска Спортна Федерация и на Конфедерация „Защита на здравето” – България. Представена е и в следните структури:
• Народно Събрание на Република България – Комисия за взаимодействие с НПО и жалби на гражданите (Април 2015 – в момента) –Координатор на сектор „Физическо възпитание и спорт" към Обществен съвет;
• Основател на представителния орган Форум на неправителствените организации за подкрепа на Българското председателство 2018 г. (март 2017 г. – до момента);
• АРБС е между първите 32 организации в Европа, които подписаха обета на комисар Тибор Наврачич за добро управление в спорта по време на Спортния Форум през 2017 г. в Малта (Март 2017 г.);
• Част от Обществения Съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта в България (декември 2017 – до момента).

Признания и награди:
• Проект „Спорт в Европа всеки ден” беше обявен за Успешна история и Добра практика от Главна дирекция „Образование, Младеж, Спорт и Култура“ на Европейската Комисия през юли 2018 г.;
• Проект „Vitamin S(port)” беше награден със „Знак за качество” от Националната агенция Еразъм+ на България през декември 2018 г.;
• Асоциация за развитие на българския спорт получи награда от фондация „ПроСпорт“ за цялостен принос за разширяването на достъпа до спорт в България в категорията „Гражданска организация“ – декември 2018 г.

Екипът на асоциацията е креативен и изпълнен с новаторски дух и работи целенасочено за развитието на спорта и спортната култура в България и Европа. Членството в АРБС е доброволно и асоциацията включва както физически, така и юридически лица, които са готови да помогнат за развитието на спорта с време, идеи, усилия или финансова подкрепа. Асоциацията организира и различни събития в областите: предприемачество, гражданство и активно общество. Екипът на организацията се състои от професионалисти от различни области като: спортни експерти, медийни специалисти, туризъм и хотелиерство, образование, маркетинг и др.

Уебсайт на АРБС