Екип BOOST
Новини BOOST
Резултати BOOST

BRAVO

Bosnian Representative Association for Valuable Opportunities (BRAVO) е босненска неправителствена организация, която следва основните принципи на толерантност, демокрация, разнообразие, доброволчество и откритост във всички свои дейности. BRAVO, заедно с местните общности и партньори, осъществява разнообразни дейности през годината, отбелязва важни дати, обучава младите хора и извършва мониторинг. Младежите и доброволците са най-голямата сила на организацията. Те участват не само в структурата на BRAVO, но и провеждат дейности, поемат отговорност и предприемат действия.

Основни области/теми: Човешки права, Борба с трафика на хора, Репродуктивно здраве и полово предавани болести, Ежедневен спорт, Аудио и видео продукция, Младежки събития, Хуманитарни дейности, Национални и международни проекти, Подкрепа в борбата с престъпността и корупцията, Издаване на книги, брошури и други публикации.

Основната ни целева група са младежите (на възраст от 13 до 30 години), но се грижим и за всички хора, които имат нужда от помощ и подкрепа. Фокусът на нашата организация е поставен върху международните проекти, като освен това организираме спортни и творчески дейности като фотография, графика, танци и музика, чрез които популяризираме човешките права, борим се срещу речта на омразата и се грижим за европейските ценности и принципи.

Нашата визия е: Непрекъснато да вдъхновяваме, насърчаваме, улесняваме и популяризираме всички форми на хуманитарни дейности от страна на националните дружества, с цел предотвратяване и облекчаване на човешкото страдание, като по този начин допринасяме за поддържането и насърчаването на човешкото достойнство и мира в света.
През последните три години членовете на нашия екип участват в различни видове проекти (национални, регионални и международни), в които използват креативността като инструмент. Чрез тези творчески дейности се фокусираме най-вече върху спорта, борбата с езика на омразата и правата на човека. Усвоихме този инструмент и създадохме сектор, който в момента се грижи за този вид дейности.

Много сме щастливи от факта, че вече сме част от дейностите на програма Еразъм+ като организация, но в същото време целият ни екип е част от поколението на Еразъм и усеща промените, които ЕС направи в живота ни. Силно вярваме, че ценностите на ЕС трябва да се предават чрез различни дейности, насочени главно към младите хора, за да им се даде възможност да изградят тази Европа, в която ще живеят. Ние от BRAVO сме много щастливи от възможността да започнем дейностите си по програма Еразъм+, докато работим с опитни партньори от консорциума и от възможността да представим гледната точка на младите хора от Западните Балкани относно техните стремежи и мотиви за общо европейско бъдеще. Като един от основните приоритети на българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г., Западните Балкани са част от историческия кръстопът на междукултурния диалог между Изтока и Запада и в тази връзка искаме да насърчим реалната образователна свързаност в региона. Във връзка с настоящото проектно предложение, екипът на BRAVO е реализирал повечето от творческите кампании в Босна и Херцеговина през последните години и с удоволствие ще сподели своя опит. BRAVO, като една от организациите, създадени от различни идеи, винаги се стреми да подобри качеството на живот на всички хора. С всички наши програми се стремим да изграждаме мир, да приобщаваме младежи от малцинствата, LGBTQI+ населението, бежанците от конфликтни зони, да насърчаваме толерантността и борбата със стереотипите и предразсъдъците, както и борбата с речта на омразата.

Обучавайки младежите, ние се опитваме да повишим тяхната осведоменост относно мира, толерантността, уязвимите групи и значението на неформалното обучение. Гордеем се с проектите, който реализирахме в рамките на нашата организация, в областта на борбата с трафика на хора, репродуктивното здраве и полово предаваните болести. От самото начало насърчаваме младежите на BRAVO да посещават различни уъркшопи и да предават ценностите, които са в основата на нашите общества. С този проект бихме могли да разширим влиянието си сред младежите. Обучението в тази област е много важно за младежите в Босна и Херцеговина, особено след 4-годишния конфликт в страната ни. Нашата организация има различни сектори, в които смятаме СПОРТА за едно от важните неща за здравословния начин на живот на доброволците и хората от нашето общество. BRAVO е организация със социално въздействие, която има за цел да насърчава удоволствието от спорта през целия живот, като същевременно набляга на положителния опит на потребителите и предава основните ценности на дисциплината, работата в екип, безопасността, уважението и почтеността. BRAVO се стреми да обедини доброволци, които имат интерес към фотографията, информационните технологии и видеопродукцията като професия или хоби, и да обогати учебния им опит, като споделят идеите, нуждите и творчеството си и по този начин подобри цялостния образователен опит в рамките на програма Еразъм+. BRAVO е тук, за да предостави възможност на доброволците да работят, творят и разширяват фотографските си познания извън работната стая и офиса.

Уебсайт на BRAVO