Екип BOOST
Новини BOOST
Резултати BOOST

L'Orma SSD

„Вярваме в идеята, че трябва да научим младите хора да бъдат герои на собствения си живот. Представете си свят, в който всички хора използват пълния си потенциал. Възнамеряваме да се превърнем в отправна точка по пътя на израстването и самоусъвършенстването на децата, младежите и възрастните, като обогатим образователните възможности на семействата, училищата и институциите“.

Спортният клуб „L‘Orma“ е образователна агенция с нестопанска цел, която от 2000 г. насам разработва и предоставя възможно най-добрите формиращи спортни/експресивни дейности, основани на неформалното образование и насочени към личностното и професионалното израстване на деца, родители и спортни инструктори. Постоянният персонал се състои от 10 души, координиращи повече от 100 преподаватели всяка година, които провеждат различни инициативи за развитие, използващи спорт, физическо и артистично изразяване и игрово-рекреационни образователни дейности. Организацията осъществява дейността си чрез лаборатории за обучение и движение в училищата (насочени както към учители, така и към ученици), чрез летни лагери за деца и техните семейства и спортни събития.

Основната цел на L’Orma е да насърчава социалното включване чрез:
  • лесни, приобщаващи спортни дейности, които могат да се практикуват от всеки;
  • обучителни курсове за младежки работници, учители и спортни инструктори;
  • иновативни проекти за включване на хората с увреждания и мигрантите.

L‘Orma е част от Италианската федерация по спортно ориентиране и Италианската федерация по модерен петобой и има престижна роля на регионалната и националната сцена, особено по отношение на младежкото движение. L‘Orma е акредитирана като образователна институция за обучение на училищни преподаватели от Италианското министерство на образованието. По време на своя повече от 18-годишен опит, „L‘Orma“ е работила с 380 училища, 940 учители, повече от 34 000 деца и 67 000 родители и е разработила и осъществила над 1200 образователни и спортни инициативи. Социалното въздействие на дейностите на организацията се изразява в повишаване на благосъстоянието и образованието на младите хора чрез включването им в мултидисциплинарни спортни и обучителни дейности, както и в подкрепата на местните власти за привличане на младежи в неравностойно положение.

L‘Orma е част от този проект, за да сподели с европейските партньори своя опит в организацията, популяризирането и комуникацията на спортни и социални инициативи, насочени преди всичко към децата/младежите и семействата.
От повече от десет години L‘Orma провежда в училищата образователни уъркшопи, основани на неформалното образование, при което движението и спортът се използват като средство за личностно и професионално развитие. Всички наши дейности стимулират вниманието, бързата реакция и са известни като забавни и динамични.

От основаването си, L‘Orma се е утвърдила като частна образователна агенция в нестопанския сектор, която е предшественик на социалното предприятие в света на спорта и образованието; на местно ниво тя е много активна в разпространението и насърчаването на предприемаческата култура, а на европейско ниво има богат опит по отношение на предприемаческата теория и техниките и методите в областта на спорта.

Уебсайт на L’Orma