Екип BOOST
Новини BOOST
Резултати BOOST

ПРОЕКТ BOOST БЕ ПРЕДСТАВЕН НА МЕЖДУНАРОДЕН ОБМЕН НА МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ

На 14 април 2022, в рамките на провеждащо се в столицата обучение на младежки работници, организирано от Фондация Българска Памет в партньорство със сдружение „Община на българите в АТО Гагаузия“, бяха представени ползите от проект BOOST-Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents. В рамките на проект “Изграждане на умения за развитие на дигитални и преприемачески компетентности сред младите и формиране на Европейски ценности“, съ-финансиран по програма Еразъм+, КД 1, който събра на 7 дневен семинар младежки работници от България и Молдова бяха представени и обсъдени от участниците трансверсалните умения и тяхната важност за личностното и професионално развитие на младите хора в Европа.

BOOST е 24 месечно стратегическо партньорство, съ-финансирано по програма Еразъм+ на Европейския съюз, което има за цел да създаде нови възможности за обучение и личностно развитие за младите хора в Европа, като предостави интерактивни образователни формати и методи, базирани на развитието на трансверсални умения. В рамките на инициативата предстои представяне и на онлайн обучителна платформа, в която младите хора могат да научат повече за всяко едно от 20те трансверсални умения, както и как да ги развият. Платформата е в тестова фаза и ще бъде налична в следващите месеци на www.boostskills.eu.