Екип BOOST
Новини BOOST
Резултати BOOST

Vere Montis

НПО VERE MONTIS е създадена с цел:

  • Насърчаване на гражданското общество и правата на човека, с акцент върху спорта и дейностите, свързани със спорта и спортното образование;
  • Устойчиво развитие на физическото възпитание и спорта;
  • Разработване, изпълнение и координиране на национални и международни проекти и програми за развитие на спорта и физическото възпитание;
  • Подобряване на здравето, физическото състояние и спортната култура на гражданите, като проблемите на младежта се разглеждат с приоритет;
  • Развитие на образованието в областта на физическата култура и спорта, както и на неформалното продължаващо обучение в полето на спорта, професионалното развитие, бизнеса и предприемачеството.
Насърчаване на двойната кариера на бившите спортисти, равенството между половете, утвърждаване на правата и интеграцията в обществото на хората с увреждания; повишаване на осведомеността и подобряване на качеството на живот на младите хора чрез насърчаване на спорта и пълноценното прекарване на свободното време; ангажираност с екологията и устойчивото развитие; борба с всички форми на пристрастяване и допинг; неформално образование и мобилност на треньори и административен персонал от спортните клубове; доброволчество и др.

Всички членове на ръководният екип и основателите на Vere Montis са бивши спортисти, ръководители на местни и национални спортни асоциации от Хърватия, експерти, доктори на науките в областта на мениджмънта и почетни професори в областта на кинезитерапията и медицината. Ние можем да гарантираме правилното изпълнение на проекта и спазването на всички етапи на проектните, образователните и изследователските дейности и действията за разпространение на информация. Можем да бъдем домакини на всякакъв вид събития и кампании, свързани с неформалното образование, физическата активност, активния начин на живот, спорта и др. По време на изпълнението на проекта ще оказваме подкрепа при организацията на срещи и събития, както и при разработването на методологията, съдържанието, рекламните кампании и визуализацията.

Уебсайт на Vere Montis