Екип BOOST
Новини BOOST
Резултати BOOST

#BOOST БЕ ПРЕДСТАВЕН В 81-ВО ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ВИКТОР ЮГО

На 23 февруари 2023, Асоциация за развитие на българския спорт (АРБС) представи в 81-во Иновативно училище "Виктор Юго", район Младост в гр. София резултатите от инициативата „BOOST-Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents“, която има за цел да развие трансверсални умения у младите хора. Във връзка с въвеждането от 81-во Иновативно училище "Виктор Юго" на нов предмет – Умения на 21ви век, наръчник и онлайн обучителна платформа, които са създадени в рамките на инициативата BOOST могат да бъдат изключително полезни чрез практичната информация, представена в двата продукта.

Заедно с преподавателите в училището и ученици от 8ми клас, бяха обсъдени нуждата от повишаване на уменията и възможностите за заетост, модернизиране на образованието, обучението и младежката дейност, развитието на трансверсалните умения и тяхната важност за личностното и професионално развитие на младите хора в Европа.

ПРОЕКТ BOOST Е НАПЪЛНО ПРИВЕДЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЦЕЛИТЕ НА ЕРАЗЪМ+ ЗА:
• Повишаване на уменията и възможностите за заетост;
• Модернизиране на образованието, обучението и младежката работа;
• Фокусиране върху младите хора.

ОСНОВНИТЕ НУЖДИ НА МЛАДИТЕ ХОРА, КОИТО ПРОЕКТ BOOST ПОКРИВА СА:
• Овластяването на млади хора и младежки работници чрез всички дейности и резултати по проект BOOST;
• Практическа, подходяща за младежи електронна платформа за обучение – МООС, за развитие на трансверсалните умения на младите хора;
• Наръчник BOOST за младежки работници с практически фокус към развитие на трансверсални умения у младите хора.

BOOST е 24 месечно стратегическо партньорство, съ-финансирано по програма Еразъм+ на Европейския съюз, което има за цел да създаде нови възможности за обучение и личностно развитие за младите хора в Европа, като предостави интерактивни образователни формати и методи, базирани на развитието на трансверсални умения. В рамките на инициативата предстои представяне и на онлайн обучителна платформа, в която младите хора могат да научат повече за всяко едно от 20те трансверсални умения, както и как да ги развият. Платформата е безплатна и налична на адрес www.boostskills.eu.

Проект „BOOST-Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents“, (BOOST) е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския Съюз, управлявана в България от Националната агенция Еразъм+ – Център за развитие на човешки ресурси.