Екип BOOST
Новини BOOST
Резултати BOOST

ОБЯВА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНА ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМА ПО ПРОЕКТ BOOST

Проект „BOOST-Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents“ е 24 месечно стратегическо партньорство, съ-финансирано по програма Еразъм+ на Европейския съюз, което има за цел да създаде нови възможности за обучение и личностно развитие за младите хора в Европа, като предостави интерактивни образователни формати и методи, базирани на развитието на трансверсални умения.

ОСНОВНИТЕ НУЖДИ НА МЛАДИТЕ ХОРА, КОИТО ПРОЕКТ BOOST ЩЕ ПОКРИЕ СА:
• Овластяването на млади хора и младежки работници чрез всички дейности и резултати по проект BOOST;
• Практическа, подходяща за младежи електронна платформа за обучение – МООС, за развитие на трансверсалните умения на младите хора;
• Наръчник BOOST за младежки работници с практически фокус към развитие на трансверсални умения у младите хора.

ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТА Е НЕОБХОДИМО ИЗРАБОТВАНЕТО НА ОБУЧИТЕЛНА ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМА, КАКТО СЛЕДВА:

Изработване на клауд базирана обучителна интернет платформа със следните възможности:
• Административен панел на английски език с минимум 10 активни потребители; възможност за колаборация между различните администратори;
•Обучителна платформа (self-learning path) която ще представлява MOOC с възможности за прикачване на над 70 видеа, презентации и файлове, проследяване на обучителен напредък, възможност за запаметяване на прогрес, сваляне на файл с прогреса на всеки обучаем и индивидуализирана обратна връзка;
• Неограничен брой текстови страници;
• Модул „Новини”
• Модул „Галерия”;
• Мобилна версия на платформата;
• Възможност за качване на текстови страници и видео ресурси;
• Превод на съдържанието и сайта на 5 различни европейски езици;
• Изработване на търсачка за ресурси, интегрирана в сайта, в която да бъдат налични разнородни изследвания, анализи и документи и възможност да се търси по ключови думи, език, вид документ;
• Закупуване на домейн (избран от възложителят), клауд базиран хостинг и поддръжка за период от 5 години;
• Клауд базираната платформа и хостинг да може да разпределя натоварването между няколко сървъра, разположени в различни центрове в Европа.

Предложения за изработване на горепосочените компоненти ще бъдат оценявани по отношение на:
• Най-добро съотношение цена – качество;
• Предишен опит в изпълнение на подобни поръчки;
• Общ бюджет за изпълнение на поръчката.

Кандидатите трябва да изпратят оферта за изработване на горепосочената поръчка в срок до 25 юни 2021 г. на адрес: info@bulsport.bg.
Кандидатурите ще бъдат оценени в срок до 30 юни 2021 и избраният кандидат ще бъде уведомен, като след уведомяването ще бъде поканен да подпише договор за подизпълнителска дейност.

УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 05/07/2021. РЕЗУЛТАТИТЕ ЩЕ БЪДЯТ ОБЯВЕНИ В СРОК ДО 10/07/2021.

Проект „BOOST-Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents“ (BOOST) е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския Съюз, управлявана в България от Националната агенция Еразъм+ – Център за развитие на човешки ресурси.