Екип BOOST
Новини BOOST
Резултати BOOST

КАНДИДАТСТВАЙ ЗА МОБИЛНОСТ ПО ПРОЕКТ BOOST В САРАЕВО

Проект BOOST – Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents е 24 месечно стратегическо партньорство, съ-финансирано по програма Еразъм+ на Европейския съюз, което има за цел да създаде нови възможности за обучение и личностно развитие за младите хора в Европа, като предостави интерактивни образователни формати и методи, базирани на развитието на трансверсални умения.

Планът на проекта предвижда провеждането на тестова мобилност BOOST, която ще събере в Сараево както партньорите по проекта, така и по двама младежки работници от всяка страна, които заедно ще тестват и анализират използваемостта на платформата за електронно обучение „BOOST“. По време на тестовото събитие, участниците ще работят в поднационални групи и ще разгледат всички аспекти на платформата, които могат да бъдат подобрени и адаптирани към реалностите на партньорските страни. Резултатът от срещата ще бъдат конкретни корекции на напълно функциониращата електронна платформа и след срещата всички препоръки ще бъдат взети предвид.

КОГА:
31 август – 03 септември 2022г.

КЪДЕ:
Сараево, Босна и Херцеговина

КОЙ:
Младежки/социални/спортни работници, активни в младежкото развитие

КАК ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИТЕ:
- АПЛИКАЦИОННА ФОРМА