Екип BOOST
Новини BOOST
Резултати BOOST

В Милано се проведе популяризиращо събитие в рамките на проект #BOOST

На 4 септември 2022 г., L'ORMA организира популяризиращо събитие в рамките на проект #BOOST. 26 младежки работници и педагози присъстваха в спортния център на футболния град и имаха възможността да се запознаят с идеята, дейностите и резултатите на проект „BOOST-Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents“.

Основният акцент бе поставен върху Платформата за електронно обучение – иновативен и лесен за използване инструмент, включващ видеоклипове и информация относно 20-те най-важни трансверсални умения, които педагозите и младежките работници трябва да усъвършенстват за своето лично и професионално развитие.

Всички участници проявиха голям интерес към разработените дейности и съдържание и обещаха да се регистрират в платформата и да ги споделят с други професионалисти в областта на образованието.

„BOOST-Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents“ е 24 месечно стратегическо партньорство, съ-финансирано по програма Еразъм+ на Европейския съюз, управлявана в България от Националната агенция Еразъм+ – Център за развитие на човешки ресурси, което има за цел да създаде нови възможности за обучение и личностно развитие за младите хора в Европа, като предостави интерактивни образователни формати и методи, базирани на развитието на трансверсални умения.