Екип BOOST
Новини BOOST
Резултати BOOST

ПРОЕКТ #BOOST БЕ ПРЕДСТАВЕН В ХЪРВАТИЯ

На 28 октомври 2022 г. в Опатия, Хърватия, НПО Vere Montis организира събитие по проект „BOOST-Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents”. Събитието се проведе във Факултета по управление на туризма и хотелиерството, в рамките на седмицата на предприемачеството, която се проведе в периода 24–28 октомври. По време на събитието бяха представени самият проект, трансверсалните умения и тяхното значение за личностното и професионално развитие на младите хора в Европа, както и платформата за електронно обучение BOOST – иновативен лесен за използване инструмент, включващ видеоклипове и съдържание относно най-важните трансверсални умения. Участниците в събитието проявиха голям интерес към платформата за електронно обучение и получиха копия от Наръчника за младежки работници #BOOST.

ПРОЕКТ BOOST Е НАПЪЛНО ПРИВЕДЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЦЕЛИТЕ НА ЕРАЗЪМ+ ЗА:
• Повишаване на уменията и възможностите за заетост;
• Модернизиране на образованието, обучението и младежката работа;
• Фокусиране върху младите хора.

ОСНОВНИТЕ НУЖДИ НА МЛАДИТЕ ХОРА, КОИТО ПРОЕКТ BOOST ПОКРИВА СА:
• Овластяването на млади хора и младежки работници чрез всички дейности и резултати по проект BOOST;
• Практическа, подходяща за младежи електронна платформа за обучение – МООС, за развитие на трансверсалните умения на младите хора;
• Наръчник BOOST за младежки работници с практически фокус към развитие на трансверсални умения у младите хора.

BOOST е 24 месечно стратегическо партньорство, съ-финансирано по програма Еразъм+ на Европейския съюз, което има за цел да създаде нови възможности за обучение и личностно развитие за младите хора в Европа, като предостави интерактивни образователни формати и методи, базирани на развитието на трансверсални умения. В рамките на инициативата предстои представяне и на онлайн обучителна платформа, в която младите хора могат да научат повече за всяко едно от 20те трансверсални умения, както и как да ги развият. Платформата е безплатна и налична на адрес www.boostskills.eu.

Проект „BOOST-Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents“, (BOOST) е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския Съюз, управлявана в България от Националната агенция Еразъм+ – Център за развитие на човешки ресурси.